Vereniging Herstructurering FCA

De Vereniging Herstructurering FCA, ontstaan uit de Verenigde Bedrijven FCA, is opgericht op 26 november 2015, om de ondernemers die voor 2013 op het Foodcenter zijn gevestigd te ondersteunen in hun rechten tijdens de herstructurering.
In de ALV van 20 april 2016 werd het Dagelijks Bestuur aangevuld met nieuwe bestuursleden en de voorzitter de Verenigde Bedrijven als hun afgevaardigd

Het Dagelijks Bestuur:
Erik Fischer, voorzitter
Ton van der Meer, secretaris
Roel de Mooij, penningmeester
Projectleider Erna Hollander P2

Bestuursleden:
Pieter Vroegop
Henk Bart
Rens Fatels
Vacature
Wim de Graaf, voorzitter VBfca

De Herstructurering

Een herstructurering die het Stadsdeel Westerpark op 29-01-2010 en gemeente Amsterdam op 17-02-2010 in een ambitiedocument hebben vastgesteld.

Het huidige terrein wordt een modern en dynamische Food Center waarbij zekerheid wordt geboden aan de gevestigde buikbedrijven en nog te vestigde buikbedrijven met oog voor efficiëntie, bedrijfsprocessen, hygiëne en duurzaamheid.
Een ambitiedocument waaraan de Verenigde Bedrijven in het herstructureringsteam van de gemeente heeft meegewerkt, om gezamenlijk te komen tot een duurzaam, economische en efficiënte herontwikkeling van het Foodcenter.

In de jaren voor de gunning, heeft het Dagelijks Bestuur en Martijn Daalder met vele consultaties, bedrijfsbezoeken, processen, besprekingen en eigen rapporten ingebracht om te komen tot een Food Center waarin de meeste wensen van de ondernemers zijn ingebracht.

In de jaren na de gunning (de gunning die werd uitgeven aan het MarktKwartier een consortium van VolkerWessels/Ballast-Nedam, met een plan dat nog niet aan de wensen van de ondernemers voldeed) zijn er door de VBfca en VHfca tal van aanvullende rapporten, voorstellen ingebracht. En hebben er veel onderhandelingen plaats gevonden, die uiteindelijk moesten leiden tot een passend plan dat wij samen met het consortium, Gemeente Amsterdam en het Stadsdeel vanaf 2020 gaan uitvoeren, dit volgens het vastgelegde ambitiedocument.

Ingebracht door VBfca en VHfca:

In samenwerking met gemeentelijke projectgroep o.l.v. A. Daalder een Ontwikkelingsstrategie
In samenwerking met het MK is er een Principeakkoord, Hoofd Lijnen Overeenkomst (HLO) en een Voorlopige Individuele Aanbieding (VIA) uitgebracht, dat zal leiden tot een Definitieve Individuele Aanbieding (DIA).

Ingebrachte rapporten door VBfca en VHfca:

De buik van Amsterdam als bron van waarde.
Raamwerk voor een gezonde toekomst FCA.
Kennisdocument Het FCA kijkt vooruit.

    DE GUNNING met gemeente

    DE HLO ondertekening

    De eerste maquette


Vereniging Herstructurering FCA

Openingstijden

Zie Contact

Vereniging Herstructurering FCA

Contactgegevens

Vereniging Herstructurering FCA
Centrale Groothandelsmarkt 191 2h
1051KM Amsterdam

Voor algemene informatie kunt u zich wenden per mail: info@vhnfca.nl
Voor vragen omtrent de herstructurering per mail: loket@vhnfca.nl
Voor de financiële en administratieve vragen: admin@vhfca.nl