Rondleidingen

Een rondleiding op het FCA behoort tot de mogelijkheden. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Omdat het FCA een besloten groothandelsmarkt is, worden er andere regels gehanteerd dan bijvoorbeeld de particuliere- en ambulante handel. Het bezoek dient minimaal branchegerelateerd te zijn en wordt alleen op dinsdag- en woensdagochtend uitgevoerd. De rondleiding vindt plaats bij een minimum aantal van 10 en maximaal aantal van 20 personen, dit om de werkzaamheden op de markt zo min mogelijk te hinderen. 

Uiteraard is een en ander afhankelijk van uw eigen interesse enerzijds en de tijd en ruimte en de relevantie van uw bezoek voor de bedrijven anderzijds. Neem via info@foodcenter.nl contact met ons op voor de mogelijkheden.