Algemene informatie

FCA Beheer
FCA Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van het Food Centeren heeft daartoe regelmatig overleg met de bedrijven gevestigd op het Food Center Amsterdam. De bedrijven worden in dit overleg vertegenwoordigd door de Verenigde Bedrijven FCA. Voor het dagelijks toezicht op het FCA zijn drie marktmeesters aangesteld. De belangrijkste taken van beheer zijn:

Infrastructuur
Dit betreft het onderhoud en indien noodzakelijk vernieuwen van alle duurzame voorzieningen, installaties en verbindingen. De infrastructuur moet zijn afgestemd op de logistieke behoeften van de bedrijven gevestigd op het Food Center Amsterdam. De bedrijven hebben belang bij goede voorzieningen voor bevoorrading en transport. Ook moeten de bedrijven goed bereikbaar zijn voor hun klanten en dient er voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn.

Marktreglement

Voor de goede gang van zaken zijn een aantal spelregels vastgelegd in het Marktreglement. Personeel, klanten en leveranciers maken allen gebruik van het terrein. Het reglement heeft tot doel om op een veilige en gedisciplineerde manier ruimte te geven aan de handel.

Toegangscontrole

De controle op de toegang tot het Food Center Amsterdam is uitbesteed aan een particulier beveiligingsbedrijf. Om toegang te hebben tot het Food Center is een toegangskaart nodig. Deze kaarten worden verstrekt door FCA Beheer. Particulieren hebben geen toegang tot het Food Center. Informatie en voorwaarden voor toelating tot het FCA vindt u onder de knop 'toegankelijkheid'.

Exploitatie objecten
Een aantal gebouwen op het terrein van het Food Center zijn eigendom van de gemeente Amsterdam. FCA Beheer is belast met de exploitatie van deze gebouwen.

Mission Statement

  • Food Center Amsterdam wil zich laten gelden als de bekendste en belangrijkste groothandelsmarkt van Nederland voor verse waar.
  • Food Center Amsterdam wil uitmunten in efficiency van de dienstverlening en in kwaliteit van het assortiment.
  • Food Center Amsterdam streeft als MAINPORT VOOR VERSPRODUKTEN naar de leidende marktpositie in de regio West Nederland.
  • Food Center Amsterdam wil zich kunnen meten met de andere vermaarde groothandelsmarkten voor versproducten in Europa.
advertenties