Distributie en verkoop

Markterrein
Het terrein van Food Center is 26 hectare groot. Vroeger werden producten van de tuinders over het water aangevoerd. De insteekhavens die hiervoor waren aangelegd zijn inmiddels gedempt. Hierdoor kwam extra terrein beschikbaar voor distributie en directe verkoop. Bij de circa 90 gevestigde bedrijven werken in totaal ongeveer 3700 mensen.


Verkeer
Het marktterrein aan de Jan van Galenstraat is vanaf de ring goed bereikbaar. Ook kan gebruik worden gemaakt van de ingang aan de Haarlemmerweg. Door de ligging nabij de ring hoeft het verkeer  niet diep de stad binnen te dringen. Een verkeerscirculatiesysteem op het terrein van het Food Center zorgt voor een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid van de gevestigde bedrijven.


Assortiment
Het gemeenschappelijke assortiment telt ruim 70.000 producten. Door de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking neemt de vraag naar exoten toe. Ook de autochtone bevolking ontdekt in toenemende mate de buitenlandse keuken. Ook de ligging in de nabijheid van Schiphol speelt hierin een rol. Door het ruimgesorteerde eigentijdse aanbod is het Food Center Amsterdam een aantrekkelijke groothandelsmarkt gebleven voor de supermarkten, distributiecentra en horeca.


Deelmarkten
Op het Food Center Amsterdam zijn de volgende deelmarkten gevestigd:

AARDAPPELEN, GROENTE & FRUIT
ALGEMENE LEVENSMIDDELEN
DIENSTVERLENING
VIS
VLEES, WILD & GEVOGELTE


Distributie
De distributie van grossier naar wederverkoper krijgt steeds meer en ook snellere vertakkingen. De informatietechnologie zal naar verwachting hierin steeds meer een rol gaan spelen. Reeds nu bestaan er samenwerkingsverbanden die beogen bestellingen zoveel mogelijk gebundeld bij de klant aan te  leveren. Deze ontwikkeling zal nog verder moeten worden geïntensiveerd zonder afbreuk te doen aan de functie van de markt. De klant blijft altijd welkom om ter plaatse zijn keuze te bepalen. Weloverwogen vervoersmanagement kan bijdragen tot minder verplaatsingen op en buiten de markt, een efficiëntere bedrijfsvoering en een schoner milieu. voor meer info:
www.rijksoverheid.nl/luchtkwaliteit

advertenties